ייעוץ למטפלים ואישי - בריאות  ואיכות חיים
055-8819067- 054-2023351  :טל      orit.rob@gmail.com

 


 

0542023351 

  

ללכת ללא כאבי גב

  

 

מכשיר נייד טיפולי לכאבי גב תחתון  ה -  MD- CURE

מכשיר נייד טיפולי לבעיות רפואיות   ה -  MD-WAVE


מתאים ומשלים, בקליניקה למטפלים ברפואה משלימה. מיועד לבעיות רפואיות אקוטיות וכרוניות  פועל בשיטת גלים אלקטרומגנטיים -רפואת תדרים  


 

                      לחץ כאן

       למכשיר נייד לטיפול בכאבי גב 

   

תנאי שימוש ורכישה תנאי  תקנון האתר

 


השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

 

1.כללי  אתר "בריאות לעם" להלן: "האתר" מופעל על- ידי אירית רוטרובין ובמסגרתו ניתן מידע בנושאים שונים ושירות.

 

2.הגבלת אחריות התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.  יעוץ והדרכה, ככל שמופיעים באתר, אינה מהווים טיפול רפואי, ואינה מבוססים על מידע רפואי קונבנציונלי.

 

3 .עוץ והדרכה

היועצים המופיעים באתר הם מומלצים ,ואין להסתמך עליהם אלא לאחר ברור וייעוץ טלפוני או שנערכה פגישה אישית .

 

4 .כל משתמש באתר מצהיר ומתחייב כי יבחן את המידע שקיבל באתר על-פי אמות המידה האישיות שלו, ובמידת הצורך אף יתייעץ עם רופא שמומחה לכך.

 

5 . ההחלטה לרכוש מוצרים מן האתר הינה לפי שיקול דעת הרוכש בלבד. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים הנוטלים תרופות מרשם, אנשים בעלי רגישויות מיוחדות או החולים במחלות כרוניות, אינם מורשים לעשות שימוש בתכשירים ו/או בתוספים המוצעים למכירה באתר מבלי שהתייעצו טרם לכן עם רופא. ככל ששימוש בתכשירים ו/או בתוספות גורם לאיזושהי תופעת לוואי שאינה מוכרת למשתמש יש להפסיק השימוש מייד ולהיוועץ ברופא.

 

6. בכל מקרה "בריאות לעם"  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל דרך, לתופעות הנגרמות כתוצאה משימוש באיזה מן התכשירים ו/או התוספים הנמכרים באתר, או מהמטפל המומלץ כאן באתר זה והמטופל מתחייב לשאת באחריות מלאה לאמור.

 

קניין רוחני

 1.  זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של "בריאות לעם" ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת "בריאות לעם" מראש ובכתב.
 2.  רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
 3.  פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 4. השם "בריאות לעם"   וסימני המסחר שלו בין אם נרשמו ובין אם לאו– הם כולם רכושה של בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
 5. תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד

6 .ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד בריאות לעם  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

7. מתפרסמים באתר באופן תדיר תכנים של מפרסמים (גופיים מסחריים) ושל משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, למאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב בריאות לעם  אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום.

 

8. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי לא יתפרשו למשתמש, כהסטה, שידול או מתן חסות המוצעים על ידי אחרים.

 

9.אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את בריאות לעם לפרסמם באתר, שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על בריאות לעם  אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף,בריאות לעם  שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על "בריאות לעם" אחריות בגינם, בכל דרך.

 

10 . "בריאות לעם"  אוסרת פרסום של תכנים מסולפים, מטעים לרבות הטעיה צרכנית המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

 

  11. עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין "בריאות לעם" אחראית לתוצאות העסקה דנן.

 

12. באשר למוצרים הנמכרים באתר: עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע ובכלל זה שם המוצר, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה

 

.13 עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר.

 

14.התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את "בריאות לעם" . במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר

 

 

15.מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה

בריאות לעם תבקש אישור מהיצרן לעדכן את מחירי המוצרים למבצעים

 

 16.מי רשאי לבצע רכישות באתר

 בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיות לביצוע הרכישה, בעל חשבון PayPal  או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על "בריאות לעם"  והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

 

 

17 .הרכישות באתר נעשות באמצעות חשבון PayPal, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חשבון PayPal לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. בריאות לעם מתחייבת לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.

 

18 . ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

 

19.לאחר תהליך הרישום באתר יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטאטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת

 

20.תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של בריאות לעם והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר  אלה עם סימן שלא מעוניין .

 

בריאות לעם ,רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה .

בריאות לעם שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

התשלום. 1. תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן הנקוב בתחתית דף המוצר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות במוסדות הפיננסיים). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאית" בריאות לעם" לבטל העסקה. 2. לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה. 3. במקרה שיתאפשר איסוף עצמי של המוצר יעשה האיסוף בתיאום מראש מול מנהל האתר.

3. נציגי "בריאות לעם" רשאים בעת אספקת המוצר לדרוש את נוכחותו של הרוכש ו/או את הצגת אמצעי התשלום בו נעשה התשלום, וכן תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום לצורך אימות פרטי הרוכש, ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר ו/או הצגת אישור הרכישה כתנאי למסירת המוצר.

4 . לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם.

. 5 ביטול עסקה והחזרת פריטים

6. על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

 

 

7.באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981

 • על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

 

 

 • תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
 • במקרה של השבת מוצר רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
 • המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. מוכן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
 • פטור מאחריות האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. בריאות לעם לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי
 • שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה "בריאות לעם"  את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת "בריאות לעם"   לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

 

 • תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה

 

 • בנוסף לאמור לעיל "בריאות לעם" רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

 

 • תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

 

 • "בריאות לעם" רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו.
  מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

 • "בריאות לעם" רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.
בניית אתרים 2all